Na osnovu člana 267. i 304. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 38. tačka 1. Statuta, a saglasno sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara akcionarskog društva “Hotel-Prijedor” iz Prijedora, Upravni odbor Društvana sjednici održanoj dana 27.05.2019. godine, donio je odluku kojom saziva

XIX (DEVETNAESTU) REDOVNU(GODIŠNJU) SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA “HOTEL-PRIJEDOR”

            Skupština će se održati dana  05.07.2019.godine (petak)  prostorijama Društva u Prijedoru, ulica Srpskih Velikana broj 14, sa početkom u 15časova.Za XIXsjednicu Skupštine akcionara a.d. “Hotel-Prijedor” predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

            1.Imenovanje radnih tijela:
                        – Komisije za glasanje,
                        – Zapisničara,
                        – Ovjerivača zapisnika;
            2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
            3. Razmatrenje i usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine akcionara;
            4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2018. godinu;

  1. Razmatranje i usvajanje:5.1. Godišnjih revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,5.2 Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,5.3. Izvještaja o radu Upravnog odbora “Hotel-Prijedor” za 2018. godinu;6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu;7. Donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2018. godinu.

            U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana u 17časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

                                                                                         Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                     Subašić Đuro s.r.

UPIT ZA REZERVACIJU

PROSLAVA 8.MARTA

Hvala za upit o slobodnim mjestima. Naši službenici uskoro Vam šalju mail sa informacijama.

VJENČANI PLANER

VJENČANI PLANER

Pošalji mi PDF dokument na mail

Uspješno ste se prijavili.