POLITIKA KVALITETA

 

  1. KUPAC/KORISNIK KAO PRIORITET

 

Preduzeće HOTEL PRIJEDOR teži obezbjediti zadovoljstvo i trajno povjerenje kupaca/korisnika visokim kvalitetom svojih proizvoda i usluga, uvjek i u potpunosti ispunjavajući njihove zahtjeve.

 

  1. KVALITET KAO PRIORITET

 

Shvatajući pojam kvalitet kao osnovnu, sveobuhvatnu karakteristiku proizvoda i svih procesa rada i kao najvažniji faktor uspješnosti na tržištu, preduzeće HOTEL PRIJEDOR je, na osnovu inovativnog prilaza i težnje ka izvrsnošću u svom području rada, izgradilo i stalno unapređuje:

  • svijest svih zaposlenih o odgovornosti za kvalitet, kao neprikosnovenoj težnji za stalno ispunjavanje zahtjeva kupaca/korisnika i svih zahtjeva procesa rada,
  • kriterijume i mjerila kvaliteta sadržane u najvišim standardma kvaliteta proizvoda i usluga, inovativnosti u radu, efikasnosti i efektivnost svih procesa i osposobljnosti i odgovornosti zaposlenih za kvalitet i blagovremeno izvođenje procesa u kojima rade,
  • Integralni sistem menadžmenta kao osnovu planiranja, kontrolisanja, stalnog preispitivanja i unapređenja procesa rada.

 

  1. PARTNERSKI ODNOSI I POSLOVNA ETIKA

 

Preduzeće HOTEL PRIJEDOR ostvaruje i stalno razvija partnerske odnose sa kupcima/korisnicima i dobavljačima, dajući poseban značaj neprikosnovenosti njihovog integriteta i međusobnom komuniciranju, izgrađujući sopstveno ponašanje na principima ravnopravnosti i poslovne etike.

 

  1. SOPSTVENA ODGOVORNOST I ZNAČAJ PREDUZEĆA

 

Aktivnim planskim i efikasnim korišćnjem raspoloživih kadrovskih, tehnoloških i materijalnih resursa, preduzeće HOTEL PRIJEDOR teži da održi i poveća dostignuti, konkurentni nivo kvaliteta, uz minimalne troškove procesa rada. Doprinosom ukupnom razvoju uže sredine i zadovoljavanjem svih potreba šire okoline, preduzeće HOTEL PRIJEDOR gradi sopstveni imidž i teži da uvjek bude važan član društva.

 

  1. ZNAČAJ POJEDINCA

 

Preduzeće HOTEL PRIJEDOR realizuje programe stalnog obrazovanja, obuke i usavršavanja i motivacije zaposlenih koji, odgovarajućim ličnim i stručnim razvojem i postizanjem visokih standarda i odgovornošću u radu, pružaju pun doprinos unapređenju procesa rada i poslovanja. Rukovodstvo preduzeća HOTEL PRIJEDOR razvija i održava klimu saradnje, međusobnog uvažavanja, povjerenja i pripadnosti kolektivu, zasnovanu na timskom radu u realizaciji procesa rada, uz stalno preispitivanje politike kvaliteta i efikasnosti resursa u cilju stalnog unapređenja poslovanja preduzeća.

 

DIREKTOR

Aleksandar Stjepanović

UPIT ZA REZERVACIJU

PROSLAVA 8.MARTA

Hvala za upit o slobodnim mjestima. Naši službenici uskoro Vam šalju mail sa informacijama.

VJENČANI PLANER

VJENČANI PLANER

Pošalji mi PDF dokument na mail

Uspješno ste se prijavili.